Byggmaterial
Designanläggningar
Anläggningsbyggservice
wedi praktik
wedi aktuellt
Downloads
Partner
Kontakt
wedi-international
Services

Stegdämpning wedi Nonstep Plus

wedi Nonstep Plus, stegdämpning för stela, jämna underlag, består av 6 mm återvunnet gummimaterial och XPS-pellets, sammanbundet med polyuretan. Den är sammanfogad med 6 mm wedi byggskiva så att en nivåförbindelse uppstår. När ytan armerats med wedi Tools armeringsband kan du lägga kakel utan ytterligare förbehandling. Enda undantaget: ojämnheter i golvet som ska jämnas ut innan med lämplig spackelmassa (utjämningsmassa för golv). Stegdämpande åtgärder under keramiska beläggningar: 16 dB.

img Före utläggning skall man montera en kantisolerings- remsa runtom. Jämna ut eventuella ojämnheter i underlaget innan läggningen.
img Läggning av stegdämpnings skivor. Lägg ut i halvförband och undvik korsfogar.
img Golvmassan är utlagd, armerad med wedi Tools armeringsband och spacklad med kakellim och redo för kakelläggning.