Information för nedladdning:

 
Byggmaterial
Designanläggningar
Anläggningsbyggservice
wedi praktik
wedi aktuellt
Downloads
Partner
Kontakt
wedi-international
Services

Från idé via projektering till tillverkning - wedi anläggningsbyggservice Helhetspaketet

Utbudet av spa och wellness har under många år utvecklats nästan per automatik. Med det tilltagande utbudet och motsvarande efterfrågan har emellertid kraven på spaanläggningar ökat: Idag letar människor efter innovativa och ovanliga lösningar som kan övertyga både genom teknik och formgivning. Projekterare, arkitekter och hantverkare kräver nu allt högre prestanda. För att kunna uppfylla dessa krav vid sidan av den vanliga verksamheten erbjuder wedi sina samarbetspartner en omfångsrik och professionell anläggningsbyggservice. Denna skräddarsydda fullservice ledsagar wedis kunder från den första idén fram till den färdiga anläggningen.

Det är enkelt att ta hjälp av wedis anläggningsbyggservice och det sker alltid i standardiserade projektsteg: Man börjar med beställarens projektskiss där duschteknik, avlopp eller försörjningsledningar ska integreras. Därefter tar wedis anläggningsbyggservice fram individuella CAD-ritningar och när dessa godkänts, budgeten kontrollerats och beställningen tagits emot, tillverkas alla nödvändiga element av vattenogenomsläppligt, extruderat polystyrol-hårdskum som kan kakelsättas direkt. Den avslutande testuppbyggnaden i fabriken garanterar att beställningen är komplett och att det går att bygga upp anläggningen direkt utan att förlora tid.

Vi kan skapa vilken form som helst

De moderna tillverkningsteknikerna garanterar att betydligt mer än standardprodukter tar plats i ditt eget paradis. Anspråksfull specialtillverkning och nära nog varje tänkbar form kan omsättas i högsta kvalitet i Emsdetten. Om du vill ha runda kupoler för ett turkiskt bad så skärs de enskilda formelementen runda och inte polygonalt som i normala fall.

Hög projekterings- och kalkyleringssäkerhet

Den höga graden av förtillverkning i wedis fabrik, där vi även bl.a. kan montera integrerade värmesystem eller applicera epoxyhartsbeläggningar, ger en hög projekterings- och kalkyleringssäkerhet för arkitekter, projekterare och hantverkare.